Ray
LIVING PAST
“Każdy promień ma podwójne centrum. […] Podobnie też każdy człowiek ma podwójne centrum“ (Comenius: Centrum securitatis)