Don Quijote
ZEITGEIST
„Wędrowcze, nie ma ścieżki, ścieżkę tworzy się idąc”. (A. Machado)