Sky Face of God
SPIRIT & SOUL
„Biblia przedstawia człowieka jako A.D.M. Te trzy głoski przetłumaczono jako „Adam”. Są one odpowiednio określeniami dla ducha, duszy i ciała; kabalistycznie wyrażono je za pomocą liczby 1440, czyli…
Face of God
SPIRIT & SOUL
„Językiem, w którym Bóg napisał wszechświat jest matematyka” - Galileusz