eyes
SPIRIT & SOUL
Tak jak doświadczenie rozwija się w człowieku w mądrość i miłość, tak jego świadomość jako część stworzenia rozwija się w obraz Boga. Trzy oblicza Boga zapewniają mu do tego potencjał, dynamikę i…
Sky Face of God
SPIRIT & SOUL
„Biblia przedstawia człowieka jako A.D.M. Te trzy głoski przetłumaczono jako „Adam”. Są one odpowiednio określeniami dla ducha, duszy i ciała; kabalistycznie wyrażono je za pomocą liczby 1440, czyli…
Face of God
SPIRIT & SOUL
„Językiem, w którym Bóg napisał wszechświat jest matematyka” - Galileusz