the eye
SPIRIT & SOUL
“Oko, którym widzę Boga, jest tym samym okiem, którym widzi mnie Bóg.” (Mistrz Eckhart)
eyes
SPIRIT & SOUL
Tak jak doświadczenie rozwija się w człowieku w mądrość i miłość, tak jego świadomość jako część stworzenia rozwija się w obraz Boga. Trzy oblicza Boga zapewniają mu do tego potencjał, dynamikę i…
Community
SPIRIT & SOUL
W ludzkim spojrzeniu kryje się szczególna siła, magnetyzm, w którym człowiek materializuje się w sobie.