Fludd
LIVING PAST
Tworzenie jest symfonią
Plato
LIVING PAST
Platon twierdził, że wiedza związana jest z pamięcią i że praktykowanie przypominania sobie jest ścieżką prowadzącą do istoty stworzenia i powrotu do pierwotnego życia.…
heaven
LIVING PAST
Jak mit staje się aktywną duchową siłą
hardships
LIVING PAST
Hikam - Słowa Mądrości Ibn ‘Ata’ Allaha
Sofia-Peter Deunov
LIVING PAST
„Człowiek, który pojął miłość, staje się nieśmiertelny.
Człowiek, który opanował mądrość, staje się kompletny.
Człowiek, który posiadł prawdę, staje się wolny”…
placeholder
LIVING PAST
Pod względem duchowym jesteśmy zarówno darczyńcami, jak i dziedzicami spadku. W taki oto sposób umieszczeni jesteśmy w sercu bezosobowego, braterskiego życia.…
Monument Valley
LIVING PAST
"Naszym celem życiowym nie jest oddawanie czci zewnętrznemu bogu".