Monument Valley
LIVING PAST
"Naszym celem życiowym nie jest oddawanie czci zewnętrznemu bogu".
Ear of Rice
LIVING PAST
Jaźń przebywająca w twoim sercu jest mniejsza niż ziarno ryżu - a jednak jest większa niż Ziemia, większa niż niebiosa, większa niż wszystkie światy
who is
LIVING PAST
Czy Lucyfer jest szatanem czy odpowiednikiem Boga? Czy jest uosobieniem zła w świecie, czy uosobieniem naszej wewnętrznej złej części? Czym jest „zło”? Czy istnieje coś takiego jak „zło” czy też…
Hermes and Satori Zen
LIVING PAST
Ten, kto wyrusza w drogę do Absolutu, doświadcza nie tylko wyzwalającej wiedzy, ale także przełamywania wszelkich przeszkód, które trzymają go w iluzji…
Fludd
LIVING PAST
Tworzenie jest symfonią
psyche
LIVING PAST
Opowieść o Amorze i Psyche inspirowała artystów od stuleci. Świadczy ona o pierwotnej psychologii, która pokazuje w jaki sposób człowiek może stać się kompletny.
Plato
LIVING PAST
Platon twierdził, że wiedza związana jest z pamięcią i że praktykowanie przypominania sobie jest ścieżką prowadzącą do istoty stworzenia i powrotu do pierwotnego życia.…