Monument Valley
LIVING PAST
"Naszym celem życiowym nie jest oddawanie czci zewnętrznemu bogu".
Saint George dragon
LIVING PAST
To, co nie istnieje nie może latać. Smoki nie istnieją. Skąd zatem pomysł, żeby napisać artykuł o magicznych skrzydłach smoka?
flagellation of christ
LIVING PAST
Świat sztuki ma swój własny język.
Przez całe wieki artyści - szczególnie ci działający na polu architektury sakralnej - manifestowali swoje zaangażowanie w duchowość przedstawiając sceny z…
woman
LIVING PAST
Debata dotycząca podstawowych praw człowieka i natury godności człowieka wciąż stanowi ważny temat współczesnego publicznego dyskursu