Journey
SPIRIT & SOUL
Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy ścieżka duchowej przemiany? Czy istnieje koniec, czy też jest to trajektoria prowadząca do wieczności?…