aurora
ART+
Według Jana (Jeana) Sibeliusa muzyka zaczyna się tam, gdzie kończą się słowa. W pewnym sensie Jan Sibelius stworzył podstawy muzyki fińskiej.
Filozof Gottfried Wilhelm Leibniz pisał w czasach…