religion
SPIRIT & SOUL
Ludzie mają zwyczaj wynosić własny pogląd do rangi prawdy. W ten sposób pogląd może stać się opinią, przekonaniem, a nawet świętym prawidłem. Wydaje się, że ludzie pragną walczyć o swoją prawdę,…