spiritual
SCIENCE+
W otaczającym nas świecie medycyna charakteryzuje się materialistycznym spojrzeniem na człowieka. Z duchowego punktu widzenia jedyną obiektywną rzeczywistością jest wewnętrzny stan bycia każdego…