Soul
SPIRIT & SOUL
"Aby być wielkim, trzeba być całym: nic z tego, co jest twoje, nie przesadza ani nie wyklucza." - Fernando Pessoa
one
SPIRIT & SOUL
"Słowo nie jest rzeczą". (Krishnamurti)