Soul
SPIRIT & SOUL
"Aby być wielkim, trzeba być całym: nic z tego, co jest twoje, nie przesadza ani nie wyklucza." - Fernando Pessoa