people
SPIRIT & SOUL
Życie każdego człowieka jest zdeterminowane jakością jego percepcji zmysłowej i rozwojem jego świadomości.