Spinozahouse
LIVING PAST
Praktyczna, niedogmatyczna pobożność sprawiła, że twórczość poety Dircka Camphuysena stała się popularna wśród szerokich warstw ludności Niderlandów.…