Sky balloons fly
ZEITGEIST
Egoizm zniekształca sposób postrzegania świata i ludzi. Powoduje, że sytuacje neutralne i naturalne wydają się groźne i powstaje wrażenie, że ktoś lub coś wywołuje je specjalnie, aby nam zaszkodzić…
Wasserträger
ZEITGEIST
Jesteśmy stale zachęcani do wyjścia poza rutynowe schematy reakcji mające przynieść jakąś korzyść głównie nam; do porzucenia odruchowych zachowań, które z czasem utrwalają się w nas i wzmacniają.…