Eye of Horus
SPIRIT & SOUL
Wstręt do czarnej świni jest zrozumieniem, że potrzebujemy oczyścić swoje krytyczne, pesymistyczne, obwiniające i osądzające patrzenie na świat. Potrzebujemy również oczyścić patrzenie pełne…
Horus
SPIRIT & SOUL
Oko Horusa odniosło ranę, bo Ra chciał zobaczyć świat jego oczami i zwrócić swój wzrok na czarną świnię. Powiedział: „Patrz, moje oko czuje się jak po uderzeniu, które mi zadał Set”, i stracił…