sculpture
SCIENCE+
Kto chce zrozumieć tego typu pytania, musi pogodzić ze sobą naukę i religię w taki sposób, żeby nie trwać przy dogmatach, mieć wewnętrzną autonomię oraz stosować racjonalne rozumowanie w…
Connection
SCIENCE+
Mając dostęp do tak wielu narzędzi komunikacji, w jaki sposób porozumiewamy się sami ze sobą?
Keyhole
SCIENCE+
Krok naprzód w naszym rozwoju
the young reader and the swans
SCIENCE+
Czy duchowy rozwój człowieka jest jedną z możliwości, czy procesem, który dosięgnie każdego?
Bird
SCIENCE+
W duchowym rozwoju człowieka, umiejętność rozróżniania pomiędzy różnymi formami "jaźni" wewnątrz nas jest kluczowa.
galaxy
SCIENCE+
Przestrzeń jest matrycą wszelkiego możliwego stworzenia. „Energia podąża za Myślą”.