trees
SCIENCE+
Według filozofa Spinozy (1632-1677) istnieją dwie strony Natury. Po pierwsze, aspekt aktywny, stwórczy; to właśnie Spinoza nazywa Natura naturans, „natura rodząca (tworząca)”. Drugim aspektem jest…
Universo
SCIENCE+
... a poruszę Ziemię?
triangle
SCIENCE+
Idee wyznaczające wierzchołki trójkąta równobocznego są we wzajemnej równowadze, w pełnej harmonii. Taki trójkąt reprezentuje jedną z podstawowych zasad duchowej ścieżki…
Keyhole
SCIENCE+
Krok naprzód w naszym rozwoju
microcosmos
SCIENCE+
Natura człowieka jest podwójna: jest on obywatelem dwóch światów. Jest nieśmiertelnym, duchowym synem Królestwa Niebieskiego i zarazem śmiertelnym, materialnym dzieckiem tej Ziemi. Nazywamy go…
Chakra
SCIENCE+
Istnieje siedem ośrodków energii ułożonych wzdłuż kręgosłupa. Dopóki energia życiowa może się przez nie swobodnie wznosić, trwa rozwój
art hart
SCIENCE+
Objawy choroby są bezpośrednim wyrazem wewnętrznego świata duszy - tak twierdzą ci, którzy zajmują się duchowymi przyczynami chorób i którzy poszczególnym chorobom przypisują nierozwiązane problemy…