Seeker
SPIRIT & SOUL
Byłem poszukującym i wciąż nim jestem,
lecz przestałem pytać gwiazd i książek.
Zacząłem słuchać mądrości mojej własnej duszy.
- Rumi…
Sunny from above
SPIRIT & SOUL
„Kiedy ludzie postrzegają niektóre rzeczy jako piękne,
inne rzeczy stają się brzydkie.
Kiedy ludzie postrzegają niektóre rzeczy jako dobre,
inne rzeczy stają się złe”.…
abstract
SPIRIT & SOUL
Głęboko odczuwane współczucie może przynieść naszym związkom uzdrowienie i stamtąd zataczać coraz większe kręgi. Poprzez intymny dialog z partnerem i – patrząc z szerszej perspektywy – z całym…
Hermes
SPIRIT & SOUL
Możemy doświadczyć wielkiego pocieszenia, ponieważ wciąż jeszcze istnieje ognisko sił, do którego dojrzałe dusze mogą się wznieść, a nawet się w nim zanurzyć…
Winged
SPIRIT & SOUL
„Wszechświat jest bardziej rozległy niż nasze opinie o nim”
Egypt RA
SPIRIT & SOUL
Nie jest tajemnicą, że pochodzące z różnych kultur mity zawierają w sobie archetypowe wzorce ludzkich myśli, odczuć, zachowań w relacjach międzyludzkich i reakcji na wydarzenia losowe…
Ausrichtung
SPIRIT & SOUL
Gdy konfrontujemy się z zagadnieniem śmierci, natychmiast nasze życie zdaje się być nierealne.
Kim jestem?
Dokąd mnie to życie zaprowadzi?
Czy wszystko jest tymczasowe?…