Star
SPIRIT & SOUL
Człowiek jest w stanie objąć Boga myślą dopiero wtedy, gdy sam staje się Bogiem. A to ma miejsce wtedy, gdy jego boska natura zostaje przywrócona do życia.…
spiral
SPIRIT & SOUL
O sensie straty
ank
SPIRIT & SOUL
W rysunku, jaki wykreśla cyrkiel, obserwujemy zawierające się w sobie okrąg, czyli nieskończoność, i punkt – początek, który przywodzi na myśl Absolut.…
Cross
SPIRIT & SOUL
Hieronim Bosch (1450-1516) malował krzyż Chrystusa w kształcie literyTau (T). W tym symbolu widzimy odzwierciedlenie kilku etapów rozwoju świadomości w połączeniu z wibracją serca.…
myself
SPIRIT & SOUL
Wyobraź sobie, że wszystko, czego doświadczasz, widzisz tak, jakby to był film
The impossible meeting
SPIRIT & SOUL
W prawdziwej medytacji bierze się pod uwagę potrójny wymiar człowieka (ciało, duszę i ducha), pozwalając na połączenie się z najczystszym rdzeniem naszej istoty: Różą Serca…
Mobile Phone
SPIRIT & SOUL
Wieczność może się w tobie obudzić