Ear of Rice
LIVING PAST
Jaźń przebywająca w twoim sercu jest mniejsza niż ziarno ryżu - a jednak jest większa niż Ziemia, większa niż niebiosa, większa niż wszystkie światy
Panikkar
SPIRIT & SOUL
Wyruszyłem jako chrześcijanin, odkryłem w sobie buddystę i powróciłem jako buddysta, nie przestając być chrześcijaninem