Grapes, Resveratrol
SCIENCE+
Opóźnianie i unikanie choroby i śmierci tak długo, jak to tylko możliwe, jest najwyraźniej naszą najczęstszą reakcją na własną śmiertelność.…
Monument Valley
LIVING PAST
"Naszym celem życiowym nie jest oddawanie czci zewnętrznemu bogu".
Questions
ART+
Nie dręcz się pytaniami kiedy, dlaczego, czy, jak i gdzie...