Inner harmony
SPIRIT & SOUL
Harmonia to walka! Walka z każdym przejawem egocentryzmu, wszelkim samozachowawczym działaniem - w sile Iskry Ducha, która jest w nas.…
me
SPIRIT & SOUL
Praca nad sobą to w większości praca nad własnym obrazem siebie; przy czym obraz, jaki chcemy, aby inni widzieli, ma tutaj czasem ogromne znaczenie. Jednak w pewnym momencie możemy się od niego…
Ear of Rice
LIVING PAST
Jaźń przebywająca w twoim sercu jest mniejsza niż ziarno ryżu - a jednak jest większa niż Ziemia, większa niż niebiosa, większa niż wszystkie światy
Bird
SCIENCE+
W duchowym rozwoju człowieka, umiejętność rozróżniania pomiędzy różnymi formami "jaźni" wewnątrz nas jest kluczowa.