gate
ZEITGEIST
“Prawdziwa jaźń jest niezgłębioną tożsamością człowieka. Dla mnie jest źródłem inspiracji”…
Alhambra Mosaic
ZEITGEIST
“W naszej najgłębszej istocie obecna jest tęsknota za połączeniem się ze światem, wykraczającym poza nasz świat, aby stać się całością, aby żyć w jedności”…
zen
ZEITGEIST
„Gdy pytam siebie, czym jest moja prawdziwa jaźń, moja prawdziwa jaźń patrzy samej sobie w oczy”…
Waterlily
ZEITGEIST
„Wyczuwam wyższą, ‘prawdziwą jaźń’, której można doświadczyć, lecz której nie da się wyrazić słowami”…
Bird
SCIENCE+
W duchowym rozwoju człowieka, umiejętność rozróżniania pomiędzy różnymi formami "jaźni" wewnątrz nas jest kluczowa.