People
SPIRIT & SOUL
Terminy - ‘komunikacja’, ‘komunikować się’ - pochodzą od łacińskiego przymiotnika ‘communis’, który oznacza ‘wspólny’. Od ‘communis’ wywodzi się ‘communicare’ (komunikować się), które z kolei znaczy…
Communication
SPIRIT & SOUL
Komunikacja jest wszystkim i wszystko jest komunikacją
Connection
SCIENCE+
Mając dostęp do tak wielu narzędzi komunikacji, w jaki sposób porozumiewamy się sami ze sobą?