Harry Potter
ZEITGEIST
Walka zatacza coraz szersze kręgi, Voldemort wkracza na pola zarówno świadomości, jak i nieświadomości. Harry musi więc przejść przez poważne kryzysy, które wyostrzą jego świadomość. Rozpoczyna się…
Bridge to Hogwards
ZEITGEIST
To, co niezwykłe i wykraczające poza ramy normalności, uświadamia umysłowi wewnętrzne treści ukryte na pograniczu świadomości i nieświadomości człowieka. Wydarzenia opisane przez J. K. Rowling są tak…
sitzender Yogi
ZEITGEIST
Możesz zdobyć szczyt. Ścieżka znajduje się w Twoim wnętrzu.
Game
SPIRIT & SOUL
Oprócz całego szczęścia, jakie mogą nam przynieść, spotkania często prowadzą do różnego rodzaju bólu. Jeśli zaakceptujemy to i zbadamy, jakie są tego przyczyny, będziemy mogli ujrzeć leżącą u ich…
Dancing Sufis
SPIRIT & SOUL
Istnieje wewnętrzne połączenie pomiędzy różnymi mistycznymi ścieżkami. Nie jest to zaskakujące, ponieważ dotyczy wymiarów człowieka, a te na głębszym poziomie są niezależne od rodzaju kultury,…
Mobile Phone
SPIRIT & SOUL
Wieczność może się w tobie obudzić
Chidr meeting Alexander the great
LIVING PAST
Fikcyjna rozmowa w Damaszku