last supper
ART+
Uczczenie człowieka uniwersalnego
stonehenge
ART+
Piękna możemy doświadczać jako siły. By osiągnąć harmonię proporcji i kompozycji w sakralnych budynkach, dawni mistrzowie obwiązywali się w pasie sznurem z dwunastoma węzłami…
flagellation of christ
LIVING PAST
Świat sztuki ma swój własny język.
Przez całe wieki artyści - szczególnie ci działający na polu architektury sakralnej - manifestowali swoje zaangażowanie w duchowość przedstawiając sceny z…