Grapes, Resveratrol
SCIENCE+
Opóźnianie i unikanie choroby i śmierci tak długo, jak to tylko możliwe, jest najwyraźniej naszą najczęstszą reakcją na własną śmiertelność.…
stairs
SPIRIT & SOUL
W moim życiu bezustannie przechodzę przez progi - aż w końcu
przekraczam ten ostatni. Mogę uczynić ten ostatni krok wiedząc z całkowitą pewnością, że jako część wiecznego strumienia życia i…
egypt
SPIRIT & SOUL
Amerykański neurochirurg dr Eben Alexander zapoznał się z rzeczywistością świata świadomości, który istnieje w całkowitej wolności od ograniczeń fizycznego mózgu. Duchowe nauki gnostyków i…
universo
SPIRIT & SOUL
W naszej istocie obecne są siły, które inicjują procesy umierania, które wprowadzają nas w te procesy i które towarzyszą nam przez cały czas ich trwania. Za procesy umierania i transformacji…
time
SPIRIT & SOUL
Śmierć zawsze była jednym z problemów, a być może nawet największym z problemów ludzkiego życia. Nie miłość, nie lęk, nie wzajemne relacje, lecz właśnie ona - jej tajemnica i związane z nią…
The little prince
ART+
„Dla niezepsutego nawet ukąszenie węża jest pełnym miłości pocałunkiem. Lecz dla zepsutego, nawet pełen miłości pocałunek jest ukąszeniem węża” - Mikhail Naimy…
Ausrichtung
SPIRIT & SOUL
Gdy konfrontujemy się z zagadnieniem śmierci, natychmiast nasze życie zdaje się być nierealne.
Kim jestem?
Dokąd mnie to życie zaprowadzi?
Czy wszystko jest tymczasowe?…