Hermes
SPIRIT & SOUL
Możemy doświadczyć wielkiego pocieszenia, ponieważ wciąż jeszcze istnieje ognisko sił, do którego dojrzałe dusze mogą się wznieść, a nawet się w nim zanurzyć…
Dancing Sufis
SPIRIT & SOUL
Istnieje wewnętrzne połączenie pomiędzy różnymi mistycznymi ścieżkami. Nie jest to zaskakujące, ponieważ dotyczy wymiarów człowieka, a te na głębszym poziomie są niezależne od rodzaju kultury,…
Chidr meeting Alexander the great
LIVING PAST
Fikcyjna rozmowa w Damaszku