Monument Valley
LIVING PAST
"Naszym celem życiowym nie jest oddawanie czci zewnętrznemu bogu".