wolna wola

placeholder
ZEITGEIST
Karman jest jednym z powszechnie używanych terminów w dzisiejszej literaturze ezoterycznej. Pojęcie to jest rozpowszechnione w codziennym języku i zastępowane słowami: los lub przeznaczenie. Słowo „…
the young reader and the swans
SCIENCE+
Czy duchowy rozwój człowieka jest jedną z możliwości, czy procesem, który dosięgnie każdego?