Alpha and Omega
SPIRIT & SOUL
Żeby człowiek mógł się przerodzić w istotę zgodną z pierwotnym zamysłem Boga, musi stać się w swym sercu, umyśle i czynach absolutnie cichym.…
Egypt
SPIRIT & SOUL
Dusza człowieka otrzymała dwie ręce: lewą miała wyciągać w górę, w kierunku Ducha, prawą zaś- opuszczoną- miała błogosławić ziemię
puppets
SPIRIT & SOUL
Czy istnieje stwórczy plan, któremu podlegamy?
me
SPIRIT & SOUL
Praca nad sobą to w większości praca nad własnym obrazem siebie; przy czym obraz, jaki chcemy, aby inni widzieli, ma tutaj czasem ogromne znaczenie. Jednak w pewnym momencie możemy się od niego…
phoenix
LIVING PAST
Aby móc ze spokojem przyjąć wyrok śmierci, potrzeba najpierw obumrzeć wewnętrznie
Baby
SPIRIT & SOUL
Jesteśmy wszyscy rodzicami nowej duszy. Gdy Twoja nowa dusza się narodzi, zrewolucjonizuje Twój świat.
lightning
SPIRIT & SOUL
Co, na miłość boską, powinienem zrobić?