Soul
SPIRIT & SOUL
"Aby być wielkim, trzeba być całym: nic z tego, co jest twoje, nie przesadza ani nie wyklucza." - Fernando Pessoa
Ocean
SPIRIT & SOUL
Gdzie mieszka dusza?
soul
SPIRIT & SOUL
W jaką Świętą Geografię jest wpisana? W którym zakątku Kosmosu się znajduje? Jak wygląda to miejsce?

one
SPIRIT & SOUL
"Słowo nie jest rzeczą". (Krishnamurti)
Alpha and Omega
SPIRIT & SOUL
Żeby człowiek mógł się przerodzić w istotę zgodną z pierwotnym zamysłem Boga, musi stać się w swym sercu, umyśle i czynach absolutnie cichym.…
Egypt
SPIRIT & SOUL
Dusza człowieka otrzymała dwie ręce: lewą miała wyciągać w górę, w kierunku Ducha, prawą zaś- opuszczoną- miała błogosławić ziemię
puppets
SPIRIT & SOUL
Czy istnieje stwórczy plan, któremu podlegamy?