winter art
SPIRIT & SOUL
Granica ludzkiej świadomości zostaje przekroczona poprzez zjednoczenie tego, co ludzkie z tym, co uniwersalne - duszy z duchem.…
Horus
SPIRIT & SOUL
Jan Chrzciciel jest świadomy, że ostatecznym wynikiem procesu transformacji nie może być po prostu wstępna transmutacja jego świadomości „ja”, dlatego głosi, że musi się w nim objawić coś znacznie…
spirituality
SPIRIT & SOUL
Od chwili, gdy Uniwersalne Światło zyskuje możliwość narodzenia się we wnętrzu człowieka, obchodzi on po raz pierwszy i jedyny swoje własne święto Bożego Narodzenia.…
summer holiday
ZEITGEIST
W hymnie Unii Europejskiej kryje się idea człowieka wędrującego przez „gwiaździsty firmament”. Przesłanie uniwersalnej nauki, przesłanie alchemii zostało zasadzone pośród wspólnoty narodów…
Heaven
LIVING PAST
Gdy nadejdzie czas, śpiący rycerze zbudzą się ze snu, wsiądą na swoje rumaki i uwolnią góry oraz ziemię
Alchemy
SPIRIT & SOUL
Kamień Filozoficzny to Duch Chrystusa, który musi wniknąć w duszę człowieka
Alchemy
SPIRIT & SOUL
Siedem klasycznych etapów transformacji alchemicznej