religion
SPIRIT & SOUL
Ludzie mają zwyczaj wynosić własny pogląd do rangi prawdy. W ten sposób pogląd może stać się opinią, przekonaniem, a nawet świętym prawidłem. Wydaje się, że ludzie pragną walczyć o swoją prawdę,…
sculpture
SCIENCE+
Kto chce zrozumieć tego typu pytania, musi pogodzić ze sobą naukę i religię w taki sposób, żeby nie trwać przy dogmatach, mieć wewnętrzną autonomię oraz stosować racjonalne rozumowanie w…