Light underwater
LIVING PAST
"To, co wszyscy musimy zrobić, to otworzyć okna naszej duszy, aby Słońce mogło wejść i oświetlić ją."…
Rumi
SPIRIT & SOUL
„Twoje zadanie nie polega na szukaniu miłości, ale zaledwie na szukaniu i znajdowaniu wszelkich barier w sobie, które przeciwko miłości wzniosłeś”.
(Rumi)…
Rosegaeden
LIVING PAST
Prawdziwa Esclar Mond, „jasność dla świata”, i jedna z najwybitniejszych kobiecych postaci średniowiecza.
Community
SPIRIT & SOUL
W ludzkim spojrzeniu kryje się szczególna siła, magnetyzm, w którym człowiek materializuje się w sobie.
catarismo 4
LIVING PAST
Dla katarów prawdziwy Kościół nie był przestrzenią zewnętrzną, poświęconą modlitwie, ale należało go szukać w najgłębszej części człowieka.…
goats
LIVING PAST
Droga, której szukamy w religiach Wschodu jest nam podana w Biblii przepięknym językiem misteryjnym, którego często nie rozumiemy, bo nikt nas tego rozumienia nie nauczył…
The little prince
ART+
„Dla niezepsutego nawet ukąszenie węża jest pełnym miłości pocałunkiem. Lecz dla zepsutego, nawet pełen miłości pocałunek jest ukąszeniem węża” - Mikhail Naimy…