religion
SPIRIT & SOUL
Ludzie mają zwyczaj wynosić własny pogląd do rangi prawdy. W ten sposób pogląd może stać się opinią, przekonaniem, a nawet świętym prawidłem. Wydaje się, że ludzie pragną walczyć o swoją prawdę,…
the eye
SPIRIT & SOUL
“Oko, którym widzę Boga, jest tym samym okiem, którym widzi mnie Bóg.” (Mistrz Eckhart)
Rosebud
SPIRIT & SOUL
Jak wiedza o języku może nam pomóc w naszych poszukiwaniach
Gods face
SPIRIT & SOUL
Jak wiedza o języku może nam pomóc w naszych poszukiwaniach
eyes
SPIRIT & SOUL
Tak jak doświadczenie rozwija się w człowieku w mądrość i miłość, tak jego świadomość jako część stworzenia rozwija się w obraz Boga. Trzy oblicza Boga zapewniają mu do tego potencjał, dynamikę i…
Karma flower
LIVING PAST
W sercu Kabały - żydowskiej nauki mistycznej - znajduje się mit o boskiej jedności jako unii pierwotnych sił stojących za wszystkimi istotami, która przybiera symboliczną postać Drzewa 10 Sefir.…
Sky Face of God
SPIRIT & SOUL
„Biblia przedstawia człowieka jako A.D.M. Te trzy głoski przetłumaczono jako „Adam”. Są one odpowiednio określeniami dla ducha, duszy i ciała; kabalistycznie wyrażono je za pomocą liczby 1440, czyli…