Sky Face of God
SPIRIT & SOUL
„Biblia przedstawia człowieka jako A.D.M. Te trzy głoski przetłumaczono jako „Adam”. Są one odpowiednio określeniami dla ducha, duszy i ciała; kabalistycznie wyrażono je za pomocą liczby 1440, czyli…
Face of God
SPIRIT & SOUL
„Językiem, w którym Bóg napisał wszechświat jest matematyka” - Galileusz
Montrealp de Sos
ZEITGEIST
Jesteśmy w pełni świadomi tego, że pewnego dnia umrzemy, więc zadanie pytania, czy jesteśmy bogami, a zatem nieśmiertelnikami, wydaje się niemal żartem…
ripples
SPIRIT & SOUL
Wydaje się, że ludzie znaleźli się na „wygnaniu”
Star
SPIRIT & SOUL
Człowiek jest w stanie objąć Boga myślą dopiero wtedy, gdy sam staje się Bogiem. A to ma miejsce wtedy, gdy jego boska natura zostaje przywrócona do życia.…