puppets
SPIRIT & SOUL
Czy istnieje stwórczy plan, któremu podlegamy?
Atoms
SCIENCE+
Atomy składają się z wibracji, w rzeczywistości są wibracjami. Materia może być uważana za przejaw ducha.
canyonland
SPIRIT & SOUL
To, co chce się stać, może zacząć się tylko w teraźniejszości. Jeśli Odwieczny i jednostka mają się spotkać, to może się to zdarzyć tylko w teraźniejszości, w danej chwili, wolnej od wiedzy…
Nature
SCIENCE+
Duchową zasadę rośliny można nazwać jej archetypem lub esencją. Oddziałuje ona z zewnątrz na organizm rośliny i wyraża się przez jej ciało. Jest to jej sygnatura. Gdy rozpoznajemy tę sygnaturę,…
Star
SPIRIT & SOUL
Człowiek jest w stanie objąć Boga myślą dopiero wtedy, gdy sam staje się Bogiem. A to ma miejsce wtedy, gdy jego boska natura zostaje przywrócona do życia.…
Who am I
SPIRIT & SOUL
Moja twarz w lustrze nie odpowie mi na to pytanie