japanese boy
ART+
Buddyjskie obrazy mają umacniać głęboki szacunek u wiernych poprzez wywoływanie uczuć radości i wzniosłości
Buddha
SCIENCE+
Przebudzenie i zbawienie