Harry Potter
ZEITGEIST
Walka zatacza coraz szersze kręgi, Voldemort wkracza na pola zarówno świadomości, jak i nieświadomości. Harry musi więc przejść przez poważne kryzysy, które wyostrzą jego świadomość. Rozpoczyna się…
Bridge to Hogwards
ZEITGEIST
To, co niezwykłe i wykraczające poza ramy normalności, uświadamia umysłowi wewnętrzne treści ukryte na pograniczu świadomości i nieświadomości człowieka. Wydarzenia opisane przez J. K. Rowling są tak…
light and darkness
ZEITGEIST
"Największe zło nie jest radykalne, nie ma korzeni, a zatem nie ma ograniczeń, może kroczyć ku niewyobrażalnym skrajnościom i rozlewać się na cały świat"…
get out
ART+
„Kto myśli, że całe dobro leży po jednej stronie, a całe zło po drugiej stronie, uprości swoje życie, ale oszuka siebie” – Robert Wyatt