Blossom and Pentagram
ART+
Należy wyraźnie odróżnić biegunowość, będącą owocną grą dwóch przeciwnych sił, od zorientowanego antagonistycznie, destrukcyjnego dualizmu…