rainbow
ART+
Nie chodzi jednak o to, że istnieje pewien obiekt, który trzeba poznać, chodzi raczej o wejście w doświadczenie stanu poza rozumiejącym umysłem, w stan kontemplacji (Namkhai Norbu, "Dzogczen,…
Blossom and Pentagram
ART+
Należy wyraźnie odróżnić biegunowość, będącą owocną grą dwóch przeciwnych sił, od zorientowanego antagonistycznie, destrukcyjnego dualizmu…
art
ART+
"Łatwo jest zagubić sztukę, lecz ponownie ją odnaleźć jest niezwykle trudno i zajmuje to mnóstwo czasu" (Albrecht Dürer)…