Mercurius
LIVING PAST
Ostatecznym celem nauk hermetycznych jest „regeneracja”, regeneracja, która zapewnia świadomość jedności z całym stworzeniem lub innymi słowy oświecenie lub przebudzenie uniwersalnej świadomości.…
Hermes Trismegisto
LIVING PAST
„Hermes Trismegistos był postrzegany jako wzór mędrca, depozytariusza wiedzy przodków (przed powszechnym potopem), prowadzącej do przebudzenia prawdziwej boskiej istoty człowieka poprzez potrójną…
Hermes and Satori Zen
LIVING PAST
Ten, kto wyrusza w drogę do Absolutu, doświadcza nie tylko wyzwalającej wiedzy, ale także przełamywania wszelkich przeszkód, które trzymają go w iluzji…