zen
ZEITGEIST
„Gdy pytam siebie, czym jest moja prawdziwa jaźń, moja prawdziwa jaźń patrzy samej sobie w oczy”…
Hermes and Satori Zen
LIVING PAST
Ten, kto wyrusza w drogę do Absolutu, doświadcza nie tylko wyzwalającej wiedzy, ale także przełamywania wszelkich przeszkód, które trzymają go w iluzji…