one
SPIRIT & SOUL
"Słowo nie jest rzeczą". (Krishnamurti)