Kopfzeichnung
SPIRIT & SOUL
Jeżeli nie widzisz Drogi - to gdybyś nawet nią kroczył, nie dostrzeżesz jej.
Connection
SCIENCE+
Mając dostęp do tak wielu narzędzi komunikacji, w jaki sposób porozumiewamy się sami ze sobą?