Rebirth
ZEITGEIST
Cztery kroki na Drodze
Collapse
ZEITGEIST
Usunięcie ego jest warunkiem sine qua non rozwiązania obecnego wieloaspektowego kryzysu.
Collage Leonard Da Vinci
ART+
Okres renesansu, zrodzony po chłodnej średniowiecznej zimie, przyniósł symboliczną wiosnę kwiatów oraz duchowe owoce. W tym okresie poszukiwano autentycznej odnowy godności ludzkiej istoty, a to…
On becoming Nothingness
SPIRIT & SOUL
Co Chrystus miał na myśli mówiąc: „Ten, kto straci swoje życie, zachowa je” i co rozumiał Lao Tse przez słowa: „Jedynie ten, kto jest mały, może osiągnąć to, co wielkie”…