Tibet

Wtajemniczone kobiety w czasach chrześcijańskich: Madame Bławatska, posłaniec mistrzów

do strony głównej pdf share

Być może nigdy nie słyszeliście o Helenie Bławatskiej, ale powinniście wiedzieć, że nasze rozumienie świata prawdopodobnie nie byłoby takie samo bez spuścizny tej Rosjanki urodzonej w szlacheckiej rodzinie w 1831 roku. Otworzyła ona umysły i serca tysięcy ludzi, uratowała ich wiarę, zakwestionowała wielowiekowe dogmaty i pokazała to, czego prawie nikt nie mógł zobaczyć, została uznana za jedną z najbardziej niezwykłych postaci dziewiętnastego wieku. Wywarła wielki wpływ na artystów takich jak portugalski poeta Fernando Pessoa, który przetłumaczył na portugalski „Głos Ciszy”, jeden z tekstów starożytnej mądrości, a także na takie postaci jak Mahatma Gandhi, Pieter Mondriaan, Bernard Shaw, Aldous Huxley, i wielu innych.

W czasach, gdy kobiety odgrywały drugorzędną rolę w społeczeństwie i nie miały pełnej kontroli nad swoim życiem, Bławatska wyprzedziła swój czas. Kiedy jej małżeństwo okazało się nieudane, będąc w młodym wieku rozstała się z mężem i podróżowała po świecie w poszukiwaniu Prawdy, zgłębiając wiedzę i poświęcając się duchowości.

Madame Bławatska, jak ją nazywano, była wykształconą i kulturalną kobietą, obdarzoną wyróżniającą się inteligencją. Mówi się, że posiadała psychiczne moce, które rzadko można spotkać u jednej osoby. W Tybecie, dokąd zaprowadziła ją jedna z podróży, została wprowadzona w wiedzę tajemną przez wtajemniczonych i nauczycieli, którzy powierzyli jej misję ratowania prawdziwej duchowości w coraz bardziej materialistycznym świecie. Okazało się, że jest ona w stanie ożywić dawne tradycje duchowe.

Pierwszy krok został zrobiony, kiedy wydała Isis Unveiled: Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology (Izyda odsłonięta: klucz do misteriów dawnej i współczesnej nauki i technologii). To jej pierwsze dzieło, opublikowane w Nowym Jorku w 1877 roku, zaskoczyło wielu ówczesnych intelektualistów wśród ludzi religii, orientalistów i naukowców. W tej pracy Madame Bławatska dała przekonujący dowód głębokiego zrozumienia duchowych tradycji ludzkości, wykazując znajomość ezoterycznych nauk leżących u ich podstaw. Odkryła przed ludźmi niewidzialny dla nich dotąd świat.

Blavatsky

Kontynuując swoje zadanie, w 1888 roku opublikowała Doktrynę Tajemną: syntezę nauki religii i filozofii, która jest jej arcydziełem i która została uznana za klasykę ezoteryki. Do tego czasu wiedza ezoteryczna Wschodu była w niewielkim stopniu przekazywana na Zachód i dostęp do niej był bardzo ograniczony. Książki Bławatskiej, zwłaszcza te, o których mowa powyżej, mocno wstrząsnęły ówczesnymi skrystalizowanymi ideami, zaatakowały dogmaty i przesądy religijne, a także materializm, który wspierał naukę.

W ten sposób Bławatska wywołała ogromną duchową rewolucję na świecie. Uratowała prawdziwe znaczenie Gnozy, pisząc „historię przegranych”, jak ją nazwała, wyraźnie odnosząc się do faktu, że oficjalny Kościół prześladował sekty gnostyckie istniejące od zarania chrześcijaństwa i zgładził wielu jej wyznawców.

Całkowicie poświęciła swoje życie rozpowszechnianiu wewnętrznej pracy, która była wynikiem jej własnych dążeń.

Bławatska wykazuje cechy osób wtajemniczonych w Uniwersalną Prawdę, a ponad sto lat po jej śmierci, która miała miejsce w 1891 roku, stosunkowo łatwo jest przedstawić syntezę jej głównych osiągnięć.

Aby wzbudzić zainteresowanie ludzi szerszym rozumieniem natury, początkowo przyciągnęła ich uwagę demonstrując swoje moce psychiczne. Tak jakby mówiła: „Spójrzcie, mogę wam o tym powiedzieć coś więcej”. Była zawsze dostępna dla innych, mówiła jasno i na temat. Odkrywała siebie, a potem objaśniała siebie. Objaśniając siebie, objaśniała Wszechświat, Prawdę.

Przypomniała też światu przesłanie, że głos ciszy istnieje w każdym z nas, niezależnie od tego, kim lub czym jesteśmy. Każdy może usłyszeć swój wewnętrzny głos, każdy w swej niezwykłości i zróżnicowaniu może go słuchać. Nastawienie jest jednocześnie impulsem, wolą i poddaniem się.

Tym jednak, co zapewnia jej pozycję jako jednej z wielkich Wtajemniczonych w Uniwersalną Prawdę, jest fakt, że niewątpliwie przyczyniła się do powstania kolejnego ogniwa w łańcuchu Powszechnego Braterstwa.

Pomagała szerzyć prawdziwe i duchowe zrozumienie dawnych wschodnich nauk siedmiu riszich, nauk hinduizmu i buddyzmu. Także na nowo rozbudziła zainteresowanie hermetyczno-gnostycznymi misteriami i wiedzą, otwierając drogę różnym ruchom ezoterycznym i szkołom gnostycznym, wśród których znajduje się Szkoła Duchowa Złotego Różokrzyża.

Kobieca postać Heleny Bławatskiej ożywiła duchową falę, która przygotowała i poprowadziła świat do ery Wodnika, której siła wzywa człowieka do powrotu do jego pierwotnej istoty.Źródła:

Helena P. Blavatsky, Isis Unveiled - Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology, tom 1.

Daniel H. Caldwell, The Esoteric World of Madame Blavatsky: Insights Into the Life of a Modern Sphinx, 2000.

Peter Huijs, Gerufen vom Herzen der Welt, Rozekruis Pers, Haarlem.

The rediscovery of Gnosis III [Ponowne odkrycie Gnozy III], artykuł w: Pentagram, Haarlem, 2015, # 3.

do strony głównej pdf share