Sea and sky
ZEITGEIST
Witamy w LOGONIE, czasopiśmie online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża.
DEA
SPIRIT & SOUL
W poszukiwaniu “żeńskiego archetypu”
light, spectral colors
ART+
Kto patrzy na fotografię - ty czy fotograf?
triangle
SCIENCE+
Idee wyznaczające wierzchołki trójkąta równobocznego są we wzajemnej równowadze, w pełnej harmonii. Taki trójkąt reprezentuje jedną z podstawowych zasad duchowej ścieżki…
Born
LIVING PAST
Wyjątkowa jest wrażliwość naszego pierwotnego organu, jakim jest ucho, na przesłanie wewnętrzne i zewnętrzne
Keyhole
SCIENCE+
Krok naprzód w naszym rozwoju
Journey
ZEITGEIST
Życie zawsze jest podróżą w głąb siebie. Życie jest przygodą, ponieważ zawsze konfrontuje nas z nieznanym, niezwykłym i często niepożądanym – z wyzwaniami, które możemy opanować tylko przez…