placeholder

Moștenire, Transmisie, Viață

back to home pdf share

Valorile înalte care inspiră munca noastră interioară pe cale, sunt mult mai mult decât idei filosofice sau esoterice. Ele sunt concrete și transmisibile, pentru că provin din inimi și capete care au acționat în timp. Putem fi recunoscători tuturor sufletelor inspirate care a lucrat neobosit pentru a conduce conștiința umană la trezire. Generații de pionieri spirituali au trasat cu generozitate căile pe care noi le parcurgem astăzi. Ei au deschis inimile și capetele pentru universalitatea Gnozei. Cum să ne asumăm această comoară, această moștenire magnifică?

Nu avem niciun criteriu – și cu atât mai bine, pentru a măsura propria noastră influență în această lume. Dar putem fi conștienți de ceea ce am primit; și să putem transmite, la rândul nostru, această comoară intangibilă.

Atunci când cineva din jurul nostru părăsește învelișul pământesc, el ne lasă o parte din calitățile sale, din idealul său sau esența legăturii sale cu Spiritul, la nivelul pe care l-a atins. Da, sufletul sângelui care se eliberează, se transmite exact ca o moștenire, în jurul persoanei dispărute, în beneficiul celor care încă mai trăiesc în materie și care vor avea nevoie de el. Aceasta ia forma unui aflux de forță sau de cuvinte ale adevărului. Nu suntem întotdeauna conștienți de aceasta, de aceea întârziem să ne apropiem de această materie subtilă sau să o fructificăm. Cu toate acestea, este moștenirea noastră spirituală. Și dacă aceasta este o realitate la nivel individual, imaginați-vă cum ar trebui să fie la nivelul colectiv!

Dar care este locul unei astfel de transmisiuni?

Unde are loc ceremonia secretă în cadrul căreia noi suntem înobilați cu cele mai înalte valori pe care Fraternitatea Luminii le-a colectat și păstrat cu sfințenie pentru noi? Unde deci, dacă nu în inima templului? Unde deci dacă nu în liniștea sufletelor reunite?

Căci această forță este pentru TOȚI și nu rezervată doar unora.

Trebuie prin urmare la rândul nostru să o transmitem și să o oferim tuturor. Aceasta este o vocație care nu depinde de noi să o acceptăm sau să o refuzăm. Acesta este tributul nostru pentru ceea ce am primit, o comoară de lumină. A trăi în spirit, înseamnă a accepta că noi avem ca sarcină, ca misiune și ca responsabilitate, de a o transmite la rândul nostru.

Gândiți-vă la societățile tradiționale în care cei vârstnici (uneori cercul celor bătrâni), dețin cunoașterea și magia. Aceștia reprezintă gardianul, până în momentul în care o ființă aparținând noii generații este capabilă să-și asume moștenirea și să o transmită cu inteligență. În Africa se spune, că un bătrân care moare, este o bibliotecă care dispare. Dar noi suntem transmițătorii forțelor pure pe care Fraternitatea le trimite asupra lumii, pentru sufletele care ne sunt încredințate. Noi trebuie să le conducem până la evidența transmutării și astfel nimic nu dispare.

Prin conștiința moștenirii primite, datorită forței transmise de Fraternitate în toate timpurile și în toate locurile, noi avem rolul nostru alături de frații noștri în spirit. Și este, de asemenea, bijuteria pe care o primim în schimb. Căci « Dați și vi se va da…» este o lege indiscutabilă, dar este de asemenea expresia unui ciclu: un dar antrenează un altul, într-o spirală de bucurie.

Noi suntem din punct de vedere spiritual atât moștenitori, cât și donatori. Astfel noi suntem plasați în inima vieții impersonale și frățești.

 

back to home pdf share