Initiationtower

Numerele spun povestea vieții Partea 1

back to home pdf share

De la începutul primordial al omenirii, misterele naturii au fost înregistrate și explicate sub formă de numere, figuri geometrice și simboluri. În antichitate, oamenii au experimentat numerele drept calități spirituale, prin care au reușit să înțeleagă ordinea și puterea structurală prin care s-au dezvoltat cosmosul, Pământul și elementele originare. Geometria sacră este o știință care se adresează conștiinței omenirii din timpul nostru. Nucleul acestei geometrii, care este destul de diferită de geometria pe care am învățat-o în școală, studiază limbajul formelor și proporțiilor în natură. Mulți oameni de știință și filosofi au văzut și încă văd limbajul primordial al universului în acest limbaj “sacru” al geometriei. Anticii au numit-o sacră pentru că punctele sale de plecare au rămas fără îndoială neschimbate, invariabile. Ei i-au studiat legile pentru a găsi baza primordială sau proporțiile primordiale ale cosmosului.

În zilele noastre, numerele par a fi ceva abstract pentru noi, ceva sobru, de care nu trebuie să ne ocupăm singuri. Pentru mulți oameni, geometria și matematica nu sunt cu adevărat subiectul lor preferat, dar aici nu se face referire la geometria pe care am învățat-o în școală. Distras și fragmentat de o mulțime de lucruri, omul modern a pierdut accesul la semnificația originară a numerelor. Cu toate acestea, dacă reușim să dezvăluim acest înțeles, vom fi puși în legătură cu o cunoaștere profundă. În spatele numerelor, este ascuns  accesul la structura interioară și la legile lumii spirituale. Ele sunt reflectările ierarhiilor spirituale și ale evoluției sufletului, atât a individului cât și a umanității în ansamblu.

Numerele se referă la materie, precum și la procesele spirituale de structurare. Ceva din acest lucru va fi explicat în acest articol.

Un număr numără dar și povestește. Coerența dintre numărare și povestire este vizibilă atât în engleză, cât și în limba olandeză (tellen, vertellen), germană (zählen, erzählen), franceză (compter, raconter) precum și în alte limbi.

Cuvântul-cifru, pentru numerele de la zero la nouă, este derivat din cuvântul ebraic sephira care inițial însemna ceva de genul lumină, luciu. Pluralul pentru Sephira este Sephiroth. Cei zece Sephiroți reprezintă cele zece principii primordiale ale Cabbalei. Ele sunt așa-numitele emanații ale divinității, prin care lumea a fost creată. Văzut în acest fel, cuvântul-cifru, care a apărut în limba noastră prin intermediul termenului arab sifr și a termenului latin cifra, se referă la originea sa din lumină și originea divină-spirituală a numerelor. În franceză, cuvântul chiffre în zilele noastre încă înseamnă un fel de cod secret, o cheie secretă. Aceasta indică faptul că, cuvintele constau din numere.

Legătura strânsă dintre cuvânt și număr este de o importanță fundamentală pentru o mai bună înțelegere a multor limbi din antichitate, printre care se numără cele ale Vechiului și Noului Testament și Tora. Printr-o tehnică literară, numită gematrie, care a fost larg răspândită în antichitate, cuvintele și propozițiile erau legate de valori numerice pentru a transmite anumite concepte într-un mod criptat.

Numerele sunt puteri ascunse care arată imaginile primordiale ale vieții și dezvăluie istoria vieții și a conștiinței. Le povestesc. Dacă înțelegem numerele, ne dezvăluie cunoașterea existenței, a originii, a dezvoltării și a destinului uman. Limbajul lor simbolic ne ajută să recunoaștem și să descifrăm marcajele rutiere ale vieții. În acest fel, numărul și cifra devin chei pentru ceea ce este ascuns.

Din istoria numerelor, putem citi simultan istoria dezvoltării noastre. Pentru noi, esența numerelor s-a schimbat de la calitatea spirituală inițială la materialul cantitativ, în continuă creștere.

Printr-o abordare cantitativă a numerelor, un al doilea element, un al treilea, etc., este adăugat la o unitate, astfel încât acestea sunt situate unul lângă altul, și un număr este întotdeauna mai mare sau mai mic decât numărul adiacent. Ideea este de a determina cantitățile și măsurătorile și de a stabili care dintre ele are mai mult sau mai puțin sau care este mai mult sau mai puțin valoros. Acest lucru este însoțit de o atitudine de lărgire și de comparare a unui mai mult și mai puțin, o atitudine de "dorință de a avea" care măsoară și judecă lumea în ceea ce privește cantitățile și dimensiunile.

Perspectiva cantitativă:

1: I--------------I

2: I--------------I--------------I

3: I--------------I--------------I-------------I

Inițial, oamenii nu numărau în funcție de sistemul aditiv, ci conform principiului divizării, clasificării, prin care nu se ajunge în afara unității, la folosirea lui doi, lui trei, etc. În această viziune, toate numerele sunt părți sau aspecte ale unității, ale întregului; ele sunt întotdeauna interdependente și semnificația lor derivă din legătura cu întregul. Acest mod calitativ de a privi vede fiecare ființă, fiecare individ ca parte a unui întreg și recunoaște, de asemenea, individualitatea doar pe baza coerenței și a legăturii a toate.

Perspectiva calitativă:

1: I--------------------------------------------I

2: I---------------------I----------------------I

3: I--------------I--------------I--------------I

În această serie de articole, ne vom concentra pe modul calitativ de a privi numerele.

ZEROUL

Zeroul nu a fost introdus și folosit în Occident până în secolul al XII-lea.

Inițial, nu a aparținut numerelor, deoarece adăugarea sau scăderea sa dintr-un alt număr nu schimba valoarea acestuia. Scris însă în spatele unui număr, totuși, el îi conferă importanță acelui număr: aceasta face ca numărul să devină dinamic și îi conferă o valoare suplimentară. În general vorbind, întâlnim zero numai combinat cu un alt număr care este scris în fața acestuia.

Zeroul simbolizează plinătatea și vidul în același timp.

Din punct de vedere spiritual, zero se referă la ceea ce este absolut, ființa inefabilă a lui Dumnezeu în misteriozitatea sa, înainte de manifestarea sa în lume. Din noaptea primordială, din solul primordial atemporal, prima formă și viața trebuiau concepute.

Continuare cu partea a doua

Surse: Ernst Bindel, Die geistigen Grundlagen der Zahlen

Michael Stelzner, Die Weltformel der Unsterblichkeit

back to home pdf share