parable
SPIRIT & SOUL
Mărețe și necunoscute sunt cărările lui Tao
și nenumărate sunt căile care duc la El.