Blossom and Pentagram
ART+
Polaritatea trebuie, ca opus fructuos, să fie diferențiată
de dualismul antagonist și distructiv....